Een eindbalans samenstellen

Bedrijven moeten ieder jaar een eindbalans samenstellen. Voor veel mensen is deze administratieve taak een reden om geen eenmanszaak op te starten. Dat is zonde, aangezien het opstellen van zo’ n overzicht helemaal niet zo moeilijk is. In dit artikel bekijken we hoe je een eindbalans kan samenstellen en wat je er aan hebt.

Wat is een eindbalans?

Een eindbalans is in tegenstelling tot de resultatenrekening een momentopname. Bij de balans zie je hoe het bezit verantwoord kan worden. Grofweg kan gesteld worden dat de linkerkant van een balans de bezittingen zijn (inclusief vorderingen) en de rechterkant de manier waarop deze gefinancierd zijn (eigen vermogen en ‘schulden’).

Hierbij zijn beide kanten altijd in balans, aangezien het bezit door iets gefinancierd moet worden. Wanneer de balans niet aan beide kanten gelijk is heb je een fout gemaakt.

Waarom een eindbalans samenstellen?

Ten eerste omdat het moet: naast een jaarrekening is het verplicht om een balans samen te stellen voor een bedrijf. Wanneer je bedrijf groter is en veel winst maakt is het van belang dat de balans klopt: wanneer je daar niet zeker van bent is het aan te raden om een accountant in te huren.


 

Activa

De activa is het bezit en deze informatie gaat links op de eindbalans. Vervolgens onderscheiden we de volgende zaken:

  • Vaste Activa – bezit dat langer dan een jaar mee gaat hoort bij de vaste activa. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gebouw of de auto van het bedrijf.
  • Vlottende Activa – vlottende activa gaat minder lang meer (dan een jaar) denk bijvoorbeeld aan de voorraad van het bedrijf of de inkt van de printer.
  • Debiteuren – Debiteuren zijn mensen die je nog geld moeten geven. Denk hierbij aan mensen die op rekening hebben betaald en het volledige bedrag nog moeten overmaken. 

Passiva

Bij passiva hebben we het over het vermogen: waarmee kan het bezit worden verantwoord?

  • Eigen Vermogen – het eigen vermogen is het geld dat direct beschikbaar is en bij het bedrijf zelf hoort. Wanneer je bijvoorbeeld een losse rekening hebt voor het bedrijf met een geldbedrag erop dat kan je dit bij het eigen vermogen of EV zetten.
  • Lang Vreemd Vermogen – Hieronder verstaan we vermogen dat geleend is en terugbetaald moet worden waarbij de termijn langer is dan een jaar. Hiertoe behoord bijvoorbeeld de hypotheek.
  • Kort Vreemd Vermogen – Voor leningen die in een periode van minder dan een jaar moeten worden terugbetaald. Hiertoe behoren tevens de crediteuren.

Hoe maak je een eindbalans?

Begin rechtsboven bij het bezit en schrijf de belangrijkste bezittingen op van het bedrijf. Voor het overzicht kan je voor het rijtje met bezittingen en bedragen de afkorting van de activa of passiva plaatsen zodat het geheel overzichtelijk blijft. Wanneer je alle drie de zaken op een rijtje gezet hebt kan je ze optellen en beginnen met de passiva. Ook de passiva tel je op, en wanneer die getallen kloppen kan je beide bedragen vergelijken: wanneer alles klopt kan je de eindbalans inleveren en verder gaan met je leven!